DR. ANDA PÉTER

Ügyvédi Iroda

Bemutatkozás

Jogi diplomát a Szegedi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Karán szereztem 2008. évben, azt követően ügyvédjelöltjeként kezdtem dolgozni a Dr. Dibáczi Zsuzsanna Ügyvédi Irodában, Budapesten.
Jogi szakvizsgáimat 2012. júniusában fejeztem be, melyet követően megalapítottam a Dr. Anda Péter Ügyvédi Irodát.

Az Iroda – együttműködő partnerei segítségével – átfogó szolgáltatást nyújt magánszemélyek, valamint a hazai kis, közepes és nagyvállalkozások, önkormányzati fenntartású költségvetési szervek számára az ingatlanjog, társasházak joga, cégjog, munkajog, családjog, öröklési jog, követeléskezelés, végrehajtási jog, adatvédelem területein, tanácsadással, peren kívüli, perbeli képviselettel, okiratszerkesztéssel.

Szakterületek

Az ingatlanjog területén különösen

 • Okiratszerkesztés, így adásvételi, csere és bérleti szerződések készítése, véleményezése
 • Földhivatal előtti képviselet
 • Ingatlanokhoz kapcsolódó illetékjogi tanácsadás

A Társasági jog területén különösen

 • Cégalapítás
 • Változásbejegyzés
 • Cégmegszüntetés
 • Üzletrészátruházás
 • Törzstőkeleszállítás, felemelés

Öröklési jog területén különösen

 • Végrendeletek
 • Öröklési szerződések, halál esetére szóló ajándékozási szerződések szerkesztése
 • Képviselet hagyatéki eljárásban, öröklési perekben

A Társasházak joga területén különösen

 • Alapító okiratok, SZMSZ-ek készítése
 • Szövetkezetből kiváláshoz kapcsolódó iratszerkesztés, képviselet
 • Társasházi közgyűlések előkészítése, leveztése, jegyzőkönyvvezetés, határozatok megszövegezése
 • Jogi tanácsadás
 • Perbeli képviselet
 • Követeléskezelés

Családi jog területén különösen

 • Házasság, élettársi kapcsolat, regisztrált élettársi kapcsolat felbontása során felmerülő vagyonjogi kérdések rendezése
 • Közreműködés gyermekelhelyezésben, gyermektartásdíjjal kapcsolatos eljárásokban
 • Peren kívüli és perbeli képviselet
 • Okiratszerkesztés

 

Adatvédelem

Az adatkezelő adatai

 • Az adatkezelő neve:
  Dr. Anda Péter Ügyvédi Iroda
 • Az adatkezelő székhelye:
  1145 Budapest, Thököly út 117.
 • Az adatkezelő elérhetősége:
  dr.anda.peter@gmail.com

Az adatkezelés tárgya

 • Bírósági képviselet
 • Okiratszerkesztés
 • Tanácsadás

Adatbiztonság

 • Adatbiztonság

Az érintett jogai

 • Tájékoztatás kéréshez való jog
 • Törléshez való jog
 • Zároláshoz való jog
 • Tiltakozáshoz való jog
 • Adathordozhatósághoz való jog
 • Hozzájárulás visszavonásának joga
 • Jogorvoslathoz való jog

Kapcsolat

Ügyfélfogadás előzetes telefonos egyeztetés alapján.

Telefon

Mobil: +36 70 276 26 63

E-mail

dr.anda.peter@gmail.com

Iroda

1145 Budapest, Thököly út 117.