DR. ANDA PÉTER

Ügyvédi Iroda

Bemutatkozás

Jogi diplomát a Szegedi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Karán szereztem 2008. évben, azt követően ügyvédjelöltjeként kezdtem dolgozni a Dr. Dibáczi Zsuzsanna Ügyvédi Irodában, Budapesten.
Jogi szakvizsgáimat 2012. júniusában fejeztem be, melyet követően megalapítottam a Dr. Anda Péter Ügyvédi Irodát.

Az Iroda – együttműködő partnerei segítségével – átfogó szolgáltatást nyújt magánszemélyek, valamint a hazai kis, közepes és nagyvállalkozások számára az ingatlanjog, társasházak joga, cégjog, munkajog, családjog, öröklési jog, követeléskezelés, végrehajtási jog területein, tanácsadással, peren kívüli, perbeli képviselettel, okiratszerkesztéssel.

Szakterületek

Az ingatlanjog területén különösen

 • Okiratszerkesztés, így adásvételi, csere és bérleti szerződések készítése, véleményezése
 • Földhivatal előtti képviselet
 • Ingatlanokhoz kapcsolódó illetékjogi tanácsadás

A Társasági jog területén különösen

 • Cégalapítás
 • Változásbejegyzés
 • Cégmegszüntetés
 • Üzletrészátruházás
 • Törzstőkeleszállítás, felemelés

Öröklési jog területén különösen

 • Végrendeletek
 • Öröklési szerződések, halál esetére szóló ajándékozási szerződések szerkesztése
 • Képviselet hagyatéki eljárásban, öröklési perekben

A Társasházak joga területén különösen

 • Alapító okiratok, SZMSZ-ek készítése
 • Szövetkezetből kiváláshoz kapcsolódó iratszerkesztés, képviselet
 • Társasházi közgyűlések előkészítése, leveztése, jegyzőkönyvvezetés, határozatok megszövegezése
 • Jogi tanácsadás
 • Perbeli képviselet
 • Követeléskezelés

Családi jog területén különösen

 • Házasság, élettársi kapcsolat, regisztrált élettársi kapcsolat felbontása során felmerülő vagyonjogi kérdések rendezése
 • Közreműködés gyermekelhelyezésben, gyermektartásdíjjal kapcsolatos eljárásokban
 • Peren kívüli és perbeli képviselet
 • Okiratszerkesztés

 

Kapcsolat

Ügyfélfogadás előzetes telefonos egyeztetés alapján

Telefon

Mobil: +36 70 276 26 63

E-mail

dr.anda.peter@gmail.com

Iroda

1145 Budapest, Thököly út 117.